Dokumenty

Posiadamy wpis do :

Rejestru ośrodków w , których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON nr OD 12/0006/21 Rejestru Organizatorów PFRON OR/12/0001/21 .

Nazwa Organizatora FHU EL-JAN BUT OLIMP TRAVEL JANUSZ TATARA 34-222 ZAWOJA 1819